O nás

Naša stručná história

 

lawyer

Našim cieľom je poskytovať klientom komplexné, kvalitné právne služby a právne poradenstvo na najvyššej úrovni, so zachovaním profesionality, diskrétnosti a vysokej odbornej úrovne.

Advokátska kancelária JUDr. Michala Miškoviča, ako obchodná spoločnosť bola založená v roku 2014, zaregistrovaná v obchodnom registri ako spoločnosť s ručením obmedzeným.V zmysle § 15 zákona č. 586/2003 Z.z. o advokácii je oprávnená poskytovať právne služby vo všetkých oblastiach práva.

Našimi klientmi sú významné zahraničné obchodné spoločnosti, podnikatelia a ich dcérske spoločnosti pôsobiace na slovenskom trhu, domáce obchodné spoločnosti a podnikatelia a fyzické osoby.

Unikátna spolupráca

spolupracujte s nami na najvyššej odbornej úrovni

 

Skúsenosti

 

 

Poskytujeme právne poradenstvo so špecializáciou v zabezpečovaní kompletnej právnej agendy spoločností pôsobiacich v oblasti zdravotníctva, stavebných a výrobných spoločností

Dokonale sa orientujeme v slovenskom právnom prostredí a poznáme jeho špecifiká. V závislosti od konkrétneho zámeru klienta dokážeme posúdiť jednotlivé prípady s ohľadom na nadnárodné právne súvislosti. Prípady, ktoré majú medzinárodný dopad, riešime so spolupracujúcimi renomovanými zahraničnými advokátskymi kanceláriami v príslušnej krajine.

Pre svojich klientov zabezpečujeme komplexné právne služby v nasledovných právnych oblastiach:

- obchodné právo (právo obchodných spoločností, záväzkové právo, právo hospodárskej súťaže)
- občianske právo (vecné právo, záväzkové právo, zabezpečovacie právo, nehnuteľnosti, dedičské právo)
- konkurzné právo a reštrukturalizácia
- pracovné právo
- správne právo (predovšetkým právo verejného obstarávania, právo životného prostredia a ďalšie) mimosúdne a súdne riešenia sporov, zastupovanie v súdnych konaniach

Medzinárodná spolupráca

V spojení s najlepšími

 

Spolupráca

Partnerstvo v celej Európe

 

So svojimi klientami sa usilujeme budovať dlhotrvajúce vzťahy založené na otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť poskytnutých služieb je pre nás samozrejmosťou. Vysoká odborná úroveň je posilnená prostredníctvom spolupráce s notárskymi a exekútorskými úradmi, prekladateľmi a tlmočníkmi, daňovými poradcami a s ďalšími odborníkmi.

Team profesionálov

Pripravený Vám pomôcť

 

Náš tím

Pracujeme pre Vás

Náš tím kladie dôraz na prístup ku klientom, spočívajúci v pochopení individuálnych potrieb klienta a efektívnom vybavení ich agendy. Naším záujmom je zabezpečiť celkovú starostlivosť o klienta a poskytnúť mu variantné riešenia umožňujúce dosiahnuť ním sledovaný cieľ.

Personálne obsadenie

JUDr. Michal Miškovič - advokát a konateľ
JUDr. Erika Benčátová - vedúca právnička tímu v Bratislave
Mgr. Lenka Klimová - vedúca právnička tímu v Žiline

Ďalší právnici v tíme:
JUDr. Lucia Fabková, Mgr. Kristína Chabroňová, Mgr. Jana Ťažká, JUDr. Michal Urban, JUDr. Miroslava Dávidíková

Advokáti spolupracujúci s našou kanceláriou na zákade mandátneho, resp. obdobného vzťahu:
JUDr. Roman Hriadel
JUDr. Denisa Veselá
JUDr. Michal Duraj
JUDr. Pavol Heger
JUDr. Kristína Cellengová
JUDr. Lenka Balažiová
JUDr. Jana Šálková
JUDr. Jana Šálková ml.

 

Kontakt

Zostaňme v spojení

Kancelária

JUDr. Michal Miškovič - advokátska kancelária s.r.o.

Palisády 32
811 06 Bratislava
Slovenská republika
+421 2 207 863 05

office@akmiskovic.sk

Office Bratislava

Jozefská 7
811 06 Bratislava
Slovenská republika

Office Žilina

Kálov 23
010 01 Žilina
Slovenská republika